Bơm cánh gạt yuken

Bơm thủy lực yuken cánh gạt PV2R1, PV2R2, PV2R3, PV2R4
V20, V25, V35 model.Là loại bơm thủy lưc cánh gạt lưu lượng cố định sản xuất theo 4 kích cỡ khác nhau, mỗi kích cỡ có năm loại lưu lượng thông dụng. Chúng có thể lắp được nhìu loại lưu lượng với 1 loại bơm ( Bơm Đơn) hoặc bơm kép cũng có thể lắp nhìu loại lưu lượng ( Bơm kép).
Liên hệ
PV2R Bơm yuken cánh gạt lưu lượng cố định
Bơm cánh gạt PV2R hiệu yuken là series bơm cánh gạt lưu lượng cố định sản xuất theo 4 kích cỡ khác nhau, mỗi kích cỡ có năm loại lưu lượng thông dụng. Chúng có thể lắp được nhìu loại lưu lượng với 1 loại bơm ( Bơm Đơn) hoặc bơm kép cũng có thể lắp nhìu loại lưu lượng ( Bơm kép).
                1. Nhóm bơm này thì bao gồm ruột bơm loại đúc gọn trong đó có rotor, những cánh gạt, cam và đĩa đệm. Ruột bơm dễ dàng tháo lắp mà không cần tháo rời từ hệ thống thủy lực và rất đơn giản trong bảo trì cũng như hoạt động
                2. Đặt biệt dòng cam elip với hai đường hút và xả đối lập, loại bỏ các lực hướng tâm lên rotor, giảm hao mòn cho bơm. Hơn nữa sử dụng 12 cánh gạt rotor giảm áp lực gồng bơm đường đi, giảm các rung động và tiếng ồn của bơm.
PV2R1 - Fixed displacement vane pumps
The PV2R  pumps are fixed displacement vane pumps made in four different sizes, each size having five different nominal displacement. They are available with one pumping element (single pump) or with double pumping element (double pump).
               1. The pumping group is composed of a cartridge type compact element that contains the rotor, the vanes, the cam ring and the head disks. The cartridge is easily removable without the need to disconnect the pump from the hydraulic circuit, thus simplifying the maintenance operations.
               2. The special elliptical profile of the cam ring, with double suction and delivery chambers one against the other, eliminates the radial thrusts on the rotor, decisively reducing wear of the pump. In addition, the use of a 12-vane rotor reduces the delivery pressure pulsations, suppressing the vibrations and noise level of the pump.  
 
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN