Bơm cánh gạt yuken

Bơm thủy lực yuken cánh gạt PV2R1, PV2R2, PV2R3, PV2R4
V20, V25, V35 model.Là loại bơm thủy lưc cánh gạt lưu lượng cố định sản xuất theo 4 kích cỡ khác nhau, mỗi kích cỡ có năm loại lưu lượng thông dụng. Chúng có thể lắp được nhìu loại lưu lượng với 1 loại bơm ( Bơm Đơn) hoặc bơm kép cũng có thể lắp nhìu loại lưu lượng ( Bơm kép).
Liên hệ
PV2R Bơm yuken cánh gạt lưu lượng cố định

Bơm cánh gạt PV2R hiệu yuken là series bơm cánh gạt lưu lượng cố định sản xuất theo 4 kích cỡ khác nhau, mỗi kích cỡ có năm loại lưu lượng thông dụng. Chúng có thể lắp được nhìu loại lưu lượng với 1 loại bơm ( Bơm Đơn) hoặc bơm kép cũng có thể lắp nhìu loại lưu lượng ( Bơm kép).
 
Bơm cánh gạt Yuken PV2R
Bơm cánh gạt Yuken PV2R
 
1. Nhóm bơm này thì bao gồm ruột bơm loại đúc gọn trong đó có rotor, những cánh gạt, cam và đĩa đệm. Ruột bơm dễ dàng tháo lắp mà không cần tháo rời từ hệ thống thủy lực và rất đơn giản trong bảo trì cũng như hoạt động

2. Đặt biệt dòng cam elip với hai đường hút và xả đối lập, loại bỏ các lực hướng tâm lên rotor, giảm hao mòn cho bơm. Hơn nữa sử dụng 12 cánh gạt rotor giảm áp lực gồng bơm đường đi, giảm các rung động và tiếng ồn của bơm.

PV2R1 - Fixed displacement vane pumps

The PV2R  pumps are fixed displacement vane pumps made in four different sizes, each size having five different nominal displacement. They are available with one pumping element (single pump) or with double pumping element (double pump).
 
"PV2R" Series Double Vane Pumps

"PV2R" Series Double Vane Pumps
 
1. The pumping group is composed of a cartridge type compact element that contains the rotor, the vanes, the cam ring and the head disks. The cartridge is easily removable without the need to disconnect the pump from the hydraulic circuit, thus simplifying the maintenance operations.

2. The special elliptical profile of the cam ring, with double suction and delivery chambers one against the other, eliminates the radial thrusts on the rotor, decisively reducing wear of the pump. In addition, the use of a 12-vane rotor reduces the delivery pressure pulsations, suppressing the vibrations and noise level of the pump.  
 
 

MODEL

Lưu lượng
(c.c/rev.)

Áp suất max
(kgf/cm²)

BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT TẠI 1200rpm w/20cst fluid

Tốc độ cốt
Range (rpm)

Trọng lượng (kg)

Lưu lượng (L/min)

Công suất (k/W)

10

140

175

210

10

140

175

210

(kgf/cm²)

(kgf/cm²)

Max.

Min.

Chân đế
(kg)

Mặt bích
(kg)

PR2R1-6

5.8

210

6.7

4.8

4.3

3.8

0.3

2.5

3.1

3.7

1800

750

11.2

9.0

PR2R1-8

8.0

210

9.5

7.6

7.1

6.6

0.4

3.3

4.1

4.8

1800

750

11.2

9.0

PR2R1-10

9.4

210

10.4

9.3

8.8

8.2

0.4

3.6

4.5

5.4

1800

750

11.2

9.0

PR2R1-12

12.2

210

14.5

11.4

11.0

10.6

0.5

5.3

6.4

7.3

1800

750

11.2

9.0

PR2R1-14

13.7

210

16.0

14.0

13.2

12.9

0.5

5.4

6.7

7.5

1800

750

11.2

9.0

PR2R1-17

16.6

210

18.4

17.2

16.8

15.9

0.5

5.8

7.0

8.4

1800

750

11.2

9.0

PR2R1-19

18.6

210

22.0

19.4

18.9

17.6

0.8

6.8

7.8

9.4

1800

750

11.2

9.0

PR2R1-23

22.7

210

26.2

24.3

23.8

23.3

0.8

7.0

9.6

11.8

1800

750

11.2

9.0

PR2R1-25

25.3

210

28.9

27.6

26.3

25.8

1.0

8.2

10.9

12.8

1800

750

11.2

9.0

PR2R1-31

31.0

160

36.5

33.8

-

-

1.0

10.2

-

-

1800

750

11.2

9.0

PR2R2-41

41.3

210

48.0

44.0

42.8

41.6

1.1

13.2

16.1

19.5

1800

600

23.3

19.0

PR2R2-47

47.2

210

54.2

50.8

49.6

48.2

1.2

15.1

18.2

21.8

1800

600

23.3

19.0

PR2R2-53

52.5

210

61.6

55.4

54.3

52.8

1.4

16.6

20.8

24.2

1800

600

23.3

19.0

PR2R2-59

58.2

210

67.6

65.0

62.2

59.8

1.8

18.2

23.4

25.6

1800

600

23.3

19.0

PR2R2-65

64.7

210

75.2

70.2

67.3

65.5

1.9

20.6

25.4

30.6

1800

600

23.3

19.0

PR2R3-76

76.4

210

90.4

76.6

74.3

70.4

2.3

26.2

28.1

34.6

1800

600

46.7

36.7

PR2R3-94

93.6

210

111.4

95.3

93.6

90.1

3.0

28.4

35.2

43.6

1800

600

46.7

36.7

PR2R23-116

115.6

160

135.2

123.6

-

-

3.5

35.3

-

-

1800

600

46.7

36.7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN