Van chia dòng thuỷ lực

Bộ chia lưu lượng là một loại van lưu lượng. Chúng chia hoặc cộng tổng tốc độ dòng chảy bằng nhau hoặc sử dụng tỷ lệ cố định. Những áp lực của người điều chỉnh là không có tác dụng.
0đ

SẢN PHẨM LIÊN QUAN