Lọc dầu thước LG fluid level

Tên sản phẩm:LG Fluid Level

Thương hiệu:LG

0đ

* Tấm chắn bên ngoài được làm bằng nhôm.

* Van của nhiệt kế chỉ để bạn tham khảo.

* Nhiệt độ làm việc tối đa: 80˚C (176˚F)

LG Fluid Level

Patent No. 216295 ( Intellectual Property Office, Ministry of Economic Affairs, R. O. C)

Model No. A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
Weight
Kgs
LG-3A 102 37 76 43 24.2 0.10
LG-5A 153 37 127 43 24.2 0.14
Model No. A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
Weight
Kgs
LG-3A 102 37 76 43 24.2 0.10
LG-5A 153 37 127 43 24.2 0.14

SẢN PHẨM LIÊN QUAN