Lọc dầu thước LS fluid level

* Nhiệt độ làm việc: 80˚C (176˚F)

* Một nhiệt kế có thể được thêm vào để phát hiện nhiệt độ thực tế.

* Mô-men xoắn khuyến nghị là ≒ 8 ~ 12 Nm khi siết mức Chất lỏng.
0đ
* Nhiệt độ làm việc: 80˚C (176˚F)

* Một nhiệt kế có thể được thêm vào để phát hiện nhiệt độ thực tế.

* Mô-men xoắn khuyến nghị là ≒ 8 ~ 12 Nm khi siết mức Chất lỏng.
Lọc dầu khí, LS fluid level
Patent No. PAT108447 ( Intellectual Property Office,
Ministry of Economic Affairs, R. O. C)
 
Model No. A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
 
Weight
(kgs)
LS-3R 120 44 76 43 20 M10*P1.5 0.20
LS-3RL 120 44 79 43 20 0.20
LS-5R 175 48 127 43 21 M12*P1.75 0.32
Model No. A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
 
Weight
(kgs)
LS-3R 120 44 76 43 20 M10*P1.5 0.20
LS-3RL 120 44 79 43 20 0.20
LS-5R 175 48 127 43 21 M12*P1.75 0.32

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN