Van điền đầy thủy lực SVS

Van một chiều dạng đĩa lưu lượng max từ 160 ~ 7000 lit/phut
Áp lực max 250 ~ 400bar
Liên hệ
Van một chiều dạng đĩa lưu lượng max từ 160 ~ 7000 lit/phut Áp lực max 250 ~ 400bar
Van điền đầy thủy lực, van xả nhanh

SẢN PHẨM LIÊN QUAN