Van đạp chân - van khí nén

- Loại van cơ dùng bàn đạp để điều khiển có loại 4 lỗ và 5 lỗ, ren từ 1/4, 3/8"
- Loại này cũng có các chức năng 5/3 , 5/2 và 3/2 hoạt động chức năng như van điện từ
- Port size: Rc1/4, Operating pressure range: 0.2~0.7 MPa, Ambient temperature:-5~+60℃(No freezing)
Liên hệ
Bore No. 8A
Port size Rc1/4
No. of port 3,4
No.of position 2
Medium Air
Operating pressure range 0.2~0.7 MPa
Proof pressure 1 MPa
Effective orifice 8 mm2
Ambient temperature -5~+60℃ (No freezing)
Option Mounting nut
 
Weight
684g~774g
(1426g~1516g with protection)
 
 
Bore No.
8A
Port size
Rc1/4
No. of port
3, 4
No.of position
2
Medium
Air
Operating pressure range
0.2~0.7 MPa
Proof pressure
1 MPa
Effective orifice
8 mm2
Ambient temperature
-5~+60℃ (No freezing)
Weight
684g~774g 
(1426g~1516g with protection)
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN