Bộ lọc đơn khí nén

Bộ lọc khí dạng đơn gồm 1 lọc để tách nước loại có đồng hồ báo áp suất và loại không có đồng hồ áp suất. Có độ lọc từ 0.1 đến 40 micron tùy khách hàng lựa chọn. Độ lọc càng tinh thì sẽ bảo vệ tốt cho các thiết bị vận hành. Size từ M5 ~ 1"
 
Liên hệ
Bộ lọc khí dạng đơn gồm 1 lọc để tách nước loại có đồng hồ báo áp suất và loại không có đồng hồ áp suất. Có độ lọc từ 0.1 đến 40 micron tùy khách hàng lựa chọn. Độ lọc càng tinh thì sẽ bảo vệ tốt cho các thiết bị vận hành. Size từ M5 ~ 1"
 
Bộ lọc đơn khí nén

Bộ lọc đơn
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN