Xi lanh khí nén vuông SC

SC xi lanh là loại vuông chuẫn tùy theo nhà sản xuất nên mã đặt hàng theo quy cách nhà sản xuất như MCMA, DAL, SC, SU....Loại xi lanh khí nén này thì thông dụng nhất và cơ bản nhất trên thị trường. Đường kính xi lanh 32mm đến 250mm đặt biệt có thể gia công lên 320mm  đến 600mm . Chất lượng cũng được đảm bảo giống các loại xi lanh tiêu chuẩn.
 
Liên hệ
- Xi lanh khí nén vuông SC là loại vuông chuẫn tùy theo nhà sản xuất nên mã đặt hàng theo quy cách nhà sản xuất như MCMA, DAL, SC, SU....Loại xi lanh khí nén này thì thông dụng nhất và cơ bản nhất trên thị trường. Đường kính xi lanh 32mm đến 250mm đặt biệt có thể gia công lên 320mm  đến 600mm . Chất lượng cũng được đảm bảo giống các loại xi lanh tiêu chuẩn.
 
Đường kính piston. (mm)
40, 50, 63, 80, 100, 125, 150, 200
Loại dùng
Khí nén
Áp hoạt động
0.05~1 MPa
Áp suất nổ
1.5 MPa
Nhiệt độ
-5~+60℃ (No freezing)
Tốc độ hoạt động
50~500 mm/sec
Sensor switch
RCA
Sensor switch holder
HV2, HV4, PM14, PM16, HA5


​- SC cylinder is standard Tie-rod cylinder and SU cylinder is X-Type Mickey Mouse Cylinder. The conventional bore from 32mm to 250mm, special bore from 320mm to 600mm SC/CU Cylinder is the first products since we establish our VPC factory. From the CNC Machining end covers and piston rod to the comprehensive approach by ultrasonic cleaning machine, from complete the final assembly to strictly testing. We can ensure the excellent quality and stability of the cylinder performance.
 
Tube I.D. (mm)
40, 50, 63, 80, 100, 125, 150, 200
Medium
Air
Operating pressure range
0.05~1 MPa
Proof pressure
1.5 MPa
Ambient temperature
-5~+60℃ (No freezing)
Available speed range
50~500 mm/sec
Sensor switch
RCA
Sensor switch holder
HV2, HV4, PM14, PM16, HA5

SẢN PHẨM LIÊN QUAN