Ly hợp từ MCH

Ly hợp từ MCH phù hợp cho các loại máy móc công nghiệp. Các ứng dụng chủ yếu của thắng từ và ly hợp từ là các nhà máy in, dây chuyền chế biến thực phẩm, dây chuyền đóng gói và các dây chuyền máy móc tự động khác.
 
Liên hệ
Ly hợp từ MCH phù hợp cho các loại máy móc công nghiệp. Các ứng dụng chủ yếu của thắng từ và ly hợp từ là các nhà máy in, dây chuyền chế biến thực phẩm, dây chuyền đóng gói và các dây chuyền máy móc tự động khác.

Ly hợp từ MCH

SẢN PHẨM LIÊN QUAN