Ống nhựa PTFE trơn

ISIFLON TO
Material: Helically corrugated PTFE 
Working temp.: Helically corrugated PTFE From -70°C up to +100°C
0đ
ISIFLON TO

Material: Helically corrugated PTFE 

Working temp.: Helically corrugated PTFE From -70°C up to +100°C

Ống nhẹ, trắng đục làm bằng PTFE sóng xoắn. Cực kỳ linh hoạt. Chịu được độ chân không tối đa + 80 ° C. Một phiên bản chống tĩnh điện cũng có sẵn.
 
 code DN
[inch]
flow diameter [mm] O.D.
[mm]
working pressure [bar] bending radius [mm] weight [kg/m]
AF-VFTO-10 3/8 6.3 10.7 4 25 0.06
AF-VFTO-13 1/2 9.5 14.1 4 38 0.08
AF-VFTO-16 5/8 12.7 19.8 4 50 0.13
AF-VFTO-19 3/4 16 21.2 3 75 0.17
AF-VFTO-25 1 22 29 3 89 0.24
AF-VFTO-32 1.1/4 28 34.2 2 100 0.34
AF-VFTO-38 1.1/2 35 45 2 150 0.42
AF-VFTO-50 2 47 59 2 200 0.63
 
Nhựa teflon PTFE

ISIFLON TO

Material: Helically corrugated PTFE 

Working temp.: Helically corrugated PTFE From -70°C up to +100°C

Ống nhẹ, trắng đục làm bằng PTFE sóng xoắn. Cực kỳ linh hoạt. Chịu được độ chân không tối đa + 80 ° C. Một phiên bản chống tĩnh điện cũng có sẵn.
 

 code DN
[inch]
flow diameter [mm] O.D.
[mm]
working pressure [bar] bending radius [mm] weight [kg/m]
AF-VFTO-10 3/8 6.3 10.7 4 25 0.06
AF-VFTO-13 1/2 9.5 14.1 4 38 0.08
AF-VFTO-16 5/8 12.7 19.8 4 50 0.13
AF-VFTO-19 3/4 16 21.2 3 75 0.17
AF-VFTO-25 1 22 29 3 89 0.24
AF-VFTO-32 1.1/4 28 34.2 2 100 0.34
AF-VFTO-38 1.1/2 35 45 2 150 0.42
AF-VFTO-50 2 47 59 2 200 0.63
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN