Ly hợp từ & Thắng từ

Nguyên lý ly hợp từ

Ly hợp từ là dạng hoạt động qua thiết bị truyền động điện, nhưng chuyển đổi mô men cơ học. Khi có điện áp, năng lượng điện từ sẽ tạo ra một từ trường, cuộn coil điện từ tạo ra một nam châm từ, và hút  nam châm bên trong  ly hợp từ. Cuộn điện từ sẽ trở thành nam chậm điện và tạo ra từ trường trong rãnh. Rãnh này bình thường có khe hỡ so với mặt tiếp xúc của nam châm điện. Khi dòng điện đi qua rãnh cuộn điện sẽ tạo ra nam châm điện và hút rảnh vào. Chức năng chủ yếu là dừng thiết bị khi đang quay nhanh.

Ứng dụng của ly hơp từ trong ngành công nghiệp

Các ứng dụng chủ yếu của thắng từ và ly hợp từ là các nhà máy in, dây chuyền chế biến thực phẩm, dây chuyền đóng gói và các dây chuyền máy móc tự động khác.

Xem thêm sản phẩm ly hợp từ

Nguyên lý thắng từ

Thắng từ là dạng hoạt động qua thiết bị truyền động điện, nhưng chuyển đổi mô men cơ học. Khi có điện áp, năng lượng điện từ sẽ tạo ra một từ trường, cuộn coil điện từ tạo ra một nam châm từ, và hút  nam châm bên trong thắng từ. Lớp võ bao quanh cuộn điện từ , Cốt, Hub bao quanh cốt đều được kết nối kiên cố giúp cho hoạt động của thắng được chắc chắn và dừng nhanh. Chức năng chính là dừng thiết bị khi còn quán tính.

Khi lấy cuộn điện từ ra khỏi thắng, các lớp võ bao quanh cuộn điện từ quay tự do, trong hầu hết các thiết kế của thắng từ lò xo giữ lớp võ cuộn từ có khe hở với thắng.

Thắng từ hoạt động khi có dòng điện đóng mở, quán tính của vòng quay bắt đầu giảm dần, lúc đó thắng điện từ sẽ họat động và nên dừng thắng khi thiết bị đã dừng hẳn.