Ống mềm PTFE trơn

FXTO
Material: PTFE
Nhiệt độ làm việc.: Từ -70°C đến +260°C (working pres - sure depends on temperature)
0đ
Ống nhẹ, trắng đục với bên trong mịn và gợn sóng bên ngoài PTFE. Việc xây dựng kết hợp các mối liên kết của ống mềm (dễ làm sạch, dòng chảy không bị gián đoạn) và tính linh hoạt cao, đặc biệt cho các ống sóng. Một phiên bản chống tĩnh điện cũng có sẵn.

FXTO

Material: PTFE

Nhiệt độ làm việc.: Từ -70°C đến +260°C (working pres - sure depends on temperature)
 

Code
I.D.
[mm]
O.D.
[mm]
working pressure
[bar]
weight [kg/m]
AF-FXTO-06 6.8 9 4 0.041
AF-FXTO-08 7.9 10 4 0.056
AF-FXTO-10 10 12.5 4 0.070
AF-FXTO-13 13.6 16.2 4 0.110
AF-FXTO-16 16.7 20 3 0.161
AF-FXTO-19 19.8 23.2 3 0.179
AF-FXTO-25 26.3 30.3 2 0.268
 
Nhựa teflon PTFE
 

FXTO

Material: PTFE

Nhiệt độ làm việc.: Từ -70°C đến +260°C (working pres - sure depends on temperature)


Code
I.D.
[mm]
O.D.
[mm]
working pressure
[bar]
weight [kg/m]
AF-FXTO-06 6.8 9 4 0.041
AF-FXTO-08 7.9 10 4 0.056
AF-FXTO-10 10 12.5 4 0.070
AF-FXTO-13 13.6 16.2 4 0.110
AF-FXTO-16 16.7 20 3 0.161
AF-FXTO-19 19.8 23.2 3 0.179
AF-FXTO-25 26.3 30.3 2 0.268

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN