Ly hợp từ ECH

Ly hợp từ ECH phù hợp cho các loại máy móc công nghiệp. Các ứng dụng chủ yếu của thắng từ và ly hợp từ là các nhà máy in, dây chuyền chế biến thực phẩm, dây chuyền đóng gói và các dây chuyền máy móc tự động khác.
 
Liên hệ
Ly hợp từ ECH phù hợp cho các loại máy móc công nghiệp. Các ứng dụng chủ yếu của thắng từ và ly hợp từ là các nhà máy in, dây chuyền chế biến thực phẩm, dây chuyền đóng gói và các dây chuyền máy móc tự động khác.

Ly hợp từ ech

SẢN PHẨM LIÊN QUAN