Làm cách nào để tính toán các yêu cầu về áp suất và lưu lượng của HPU?

10:17, 30/09/2018 - Công ty TNHH TMDV Định Linh
Trước khi bạn chọn một máy bơm cho bộ nguồn thủy lực(HPUs) của bạn, bạn phải tính toán các yêu cầu về áp suất và lưu lượng của bạn. Để tính toán dòng chảy yêu cầu của bơm thủy lực, bạn phải biết kích thước và vận tốc của thiết bị truyền động nó sẽ tạo ra. Điều quan trọng là phải tính toán lưu lượng tối đa cần thiết trong quá trình vận hành thiết bị đồng thời, chẳng hạn như động cơ motor và xy lanh làm việc song song. Bạn phải luôn luôn xác định yếu tố hiệu quả trong tính toán, để không dẫn đến không hiệu quả trong quá trình vận hành.
 
Định Linh, DLC


Yêu cầu dòng chảy động cơ thủy lực nói chung là dễ dàng hơn để đi đến hơn xi-lanh, mà chu kỳ với khối lượng khác biệt. Các tính toán lưu lượng động cơ đơn giản như sau:

gpm required = cid x eff x rpm / 231

cid = cubic displacement of the motor(dịch chuyển khối của động cơ)

eff = the motor’s efficiency rating(ếp hạng hiệu quả của động cơ)

rpm = revolutions per minute(vòng quay mỗi phút)

231 = constant representing 231 cubic in. in one gal

Example: 2.5 in2 x 0.8 x 1200 / 231 = 10.4 gpm

* Lưu ý: một số thay đổi đánh giá hiệu suất động cơ với tốc độ và áp suất ...

 
Bơm thủy lực, hydraulic pump
Hình ảnh bơm thủy lực Hydromax

Yêu cầu lưu lượng xi lanh khó khăn hơn vì tính toán nhiều bước. Đầu tiên chúng ta phải tính hai thể tích: thể tích của mặt mũ và thể tích của cạnh của xy lanh:

Cap side volume = (πr2) x stroke

Rod side volume = cap side volume – rod volume (the space the rod takes up)

Example: 4 in. bore x 12 in. stroke and 1 in. rod

Cap side volume = π22 x stroke = 150.8 in.3

Rod side volume = 150.8 – (π0.52) x 12 = 94.2 in.3
 
Xi lanh thủy lực, hydraulic cylinder


Bây giờ chúng ta phải tính toán khối lượng cần thiết để xi lanh có được hành trình trong thời gian chúng ta mong muốn, giả sử 3 giây trong ví dụ này. Trước tiên, chúng ta phải chuyển đổi giây thành phút, phản ánh mô tả gpm của máy bơm = 3/60 = 0,05 phút đối với hành trình.

gpm required = (V / T) / 231

V = volume

T = time

Example cap side = (150.8/0.05) / 231 = 13 gpm

Example rod side = (94.2/0.05) / 231 = 8 gpm

Bạn sẽ nhận thấy rằng sẽ mất ít lưu lượng hơn để rút lại hình trụ trong 3 giây thay vì mở rộng xi lanh này. Tuy nhiên, nếu bạn hoàn toàn phải đáp ứng thời gian hành trình tối đa, bạn sẽ cần ít nhất 13 gpm (nhiều hơn nếu bạn muốn nó tăng tốc nhanh chóng). Điểm thưởng nếu bạn có thể tìm ra tốc độ của hình trụ sẽ rút lại với 13 gpm.

Như tôi đã đề cập trước đó, bây giờ bạn phải thêm tất cả các khối lượng kết hợp với nhau của mỗi thiết bị truyền động hoạt động đồng thời để đạt được lưu lượng bơm lý tưởng của bạn.
 
Các tin khác