Định nghĩa bơm thủy lực và nguyên lý hoạt động

17:29, 05/11/2016 - Công ty TNHH TMDV Định Linh

Bơm thuỷ lực  - Hydraulic Pump

Là một phần tử hết sức quan trọng , thường được ví như trái tim trong hệ thống thuỷ lực, được dùng rất phổ biến trong các loại xe, máy công trình hiện nay, và nhiều loại máy khác được gọi chung là "MÁY THUỶ LỰC" . Có rất nhiều chủng loại bơm thủy lực được sản xuất, tạm phân loại như sau: bơm trục vít dạng xoắn, bơm bánh răng - bơm nhông loại răng ngoài, bơm bánh răng-bơm nhông loại răng trong, ......

Nguyên lý chung: thực hiện biến đổi cơ năng thành năng lượng thủy lực. Dầu thủy lực trong bể chứa được bơm hút và tải vào buồng nén. Tại đây, dầu thủy lực có áp suất( tích lũy năng lượng áp suất) được truyền tới các phần tử trong hệ thống với vai trò     tạo nên các chuyển động tại cơ cấu chấp  hành.
 

Bảng trên đưa ra một số loại bơm thủy lực như bơm bánh răng tiếp tiếp xúc ngoài, tiếp xúc trong, bơm cánh quay, bơm piston hướng kính kèm theo các thông số cơ bản  như:dải tốc độ làm việc, thể tích tính theo hành trình (một vòng quay), áp suất định mức và hiệu suất toàn phần.
Trong thực tế, các bơm thủy lực được chế tạo theo 3 dạng-xét theo thể tích hành trình:
  • Bơm có thể tích hành trình cố định (bơm bánh răng trong, ngoài; bơm trục vít…)
  • Bơm có thể tích hành trình thay đổi được( các bơm piston hướng kính, hướng trục)
  • Bơm có khả năng điều chỉnh nhiều thông số: điều chỉnh áp suất; lưu lượng hoặc công suất…
Ngoài ra, một bơm thủy lực cũng còn được đánh giá qua một số thông số quan trọng khác như:
  • Lưu lượng của bơm, Q[lit/phút], ví dụ:
Một bơm bánh răng được truyền động bởi động cơ điện và quay với tốc độ
n=1450 vg/phút, thể tích hành trình là v=2,8 cm3/ vòng. Lưu lượng của bơm sẽ là: Q= n.v= 1450. 2,8 = 4060 ( cm3/phút)= 4,06 l/phút
  • Quan hệ giữa lưu lượng và áp suất của bơm ( hình 5.8)
Qua đồ thị cho thấy khi áp suất tăng lên, lưu lượng giảm chút ít ( do rò rỉ dầu). Với bơm chất lượng tốt: tỷ lệ dầu rò đến khoảng 6% tại áp suất vận hành 230bar và hiệu
suất tương ứng tính cho lưu lượng là:

        9, 4dm3 / minz
h  =                        = 0, 94
 Q     10dm3 / min

Với bơm chất lượng kém: tỷ lệ dầu rò đến khoảng 13% tại áp suất vận hành 230bar và hiệu suất tương ứng tính cho lưu lượng là:

        8, 7dm3 / min
h  =                       = 0,87
 Q     10dm3 / min

BƠM BÁNH RĂNG
 
Kết cấu bơm bánh răng ăn khớp ngoài
Kết cấu bơm bánh răng ăn khớp ngoài
BƠM CÁNH GẠT
Nguyên lý hoạt động của bơm cánh gạt đơn
Nguyên lý hoạt động của bơm cánh gạt đơn
 
Nguyên tắc điều chỉnh lưu lượng bơm cánh gạt đơn
Nguyên tắc điều chỉnh lưu lượng bơm cánh gạt đơn
Nguyên tắc điều chỉnh lưu lượng bơm cánh gạt đơn
Nguyên tắc điều chỉnh lưu lượng bơm cánh gạt đơn
Nguyên tắc điều chỉnh lưu lượng bơm cánh gạt đơn
 
Bơm cánh gạt điều chỉnh lưu lượng
Bơm cánh gạt điều chỉnh lưu lượng
 
Bơm cánh gạt tác động kép
Bơm cánh gạt tác động kép
 
Bơm cánh gạt tác động kép
 
Bơm cánh gạt tác động kép
Trên là một số hình ảnh bơm cánh gạt tác động kép
Nguồn sưu tầm
Các tin khác