Van điều áp khí nén

Van điều áp khí nén gồm 1 núm chỉnh và mặt đồng hồ hiển thị, khi không khí từ máy nén đi qua thiết bị tạo một áp suất nhất định trên hệ thống, bộ điều áp giúp người sử dụng dễ dàng nhìn thấy áp suất đang hoạt động và đồng thời chỉnh 1 áp suất nhất định phù hợp với hoạt động của thiết bị mình đang sử dụng, giúp cho thiết bị vận hành tốt và an toàn khi áp suất lớn hơn mức cho phép, điều này rất quan trọng trong quá trình sử dụng hệ thống khí nén

Size từ M5 đến 1"

Áp suất làm việc 0.1bar đến 10 bar
 
Liên hệ
Van điều áp gồm 1 núm chỉnh và mặt đồng hồ hiển thị, khi không khí từ máy nén đi qua thiết bị tạo một áp suất nhất định trên hệ thống, bộ điều áp giúp người sử dụng dễ dàng nhìn thấy áp suất đang hoạt động và đồng thời chỉnh 1 áp suất nhất định phù hợp với hoạt động của thiết bị mình đang sử dụng, giúp cho thiết bị vận hành tốt và an toàn khi áp suất lớn hơn mức cho phép, điều này rất quan trọng trong quá trình sử dụng hệ thống van khí nén

Size từ M5 đến 1"

Áp suất làm việc 0.1bar đến 10 bar
 
Điều áp khí nén 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN