Đầu nối khí nén HBVU

Tính năng, đặc điểm
 Khi hoạt động OFF, Chặn dòng áp suất không khí và giải phóng áp suất dư
   Từ phía máy.
ㆍ Bảo trì hoặc kiểm tra là có thể khi áp lực còn lại trong thiết bị được lấy ra.
ㆍ Phù hợp với thiết bị chính có lưu lượng dòng chảy cao
0đ
Đầu nối khí nén, đầu nối CDC
 
Model ¢D1 ¢D2 B1 B2 ¢P1 ¢P2 L1 L2 E1 E2 H ¢C WEIGHT(g) BOX(EA)
HBVU 0606 6 6 16.1 16.1 15.5 15.5 9.5 34.5 25.9 51.7 19 19.2 16 25
HBVU 0808 8 8 17.5 17.5 17.6 17.6 9.5 34.5 26.8 53.5 19 19.2 17.4 25
HBVU 1010 10 10 20.1 20.1 20 20 12.5 42.3 31.5 63 26.3 24.2 29 15
HBVU 1212 12 12 23.7 23.7 23 23 12.5 42.3 35.2 70.4 26.3 24.2 35.4 15
                             

◎ SPECIFICATIONS

Applicoble Fluid Type Air, Water, Beverages
Working Pressure Range 0~230PSI 0~16Kgf/cm²
Negative Pressure -29.5in Hg -750mmHg(-750Torr)
Working Temperature Range 32~140℉ 0~60℃

SẢN PHẨM LIÊN QUAN