Bơm thủy lực piston 10VSO

Bơm thủy lực piston series 10VSO Rexroth
Rexroth axial piston pump.
A10VSO,A4VSO,A2F,etc...
Liên hệ
Bơm piston series 10VSO Rexroth
Rexroth axial piston pump.
A10VSO,A4VSO,A2F,etc...
 
Size   A10VSO18 A10VSO28 A10VSO45 A10VSO71 A10VSO100 A10VSO140
Lưu lượng Vg max cc/rev 18 28 45 71 100 140
Tốc độ tối đa N max rpm 3300 3000 2600 2200 2000 1800
Lượng lượng tối đa in Nmax qv l/min 59.4 84 117 156 200 252
in 1500r/min 27 42 68 107 150 210
Công suất tối đa (△=280bar) in Nmax Pmax KW 27.7 39 55 73 93 118
in 1500r/min 12.6 20 32 50 70 98
Mô men tối đa (△=280bar) in Vg max Tmax Nm 80.1 125 200 316 445 623
Trọng lượng bơm   m Kg 12 15 21 33 45 60

SẢN PHẨM LIÊN QUAN