Bơm thủy lực cánh gạt áp chỉnh

Các thành phần cơ bản của bơm thủy lực áp chỉnh là các rotor, cánh gạt và các vòng cam, các canh được trang bị cho các khe rotor và sau bề mặt bên trong của vòng cam khi cánh gạt qauy.
Buồng bơm được hình thành giữa các canh gạt, rotor, vòng cam và hai mặt đĩa.
1. Phân phối không tải -Unloading delivery:47.7~ 115.6ml/rev
2.Tốc độ vòng quay tối đa - Max speed range:1500rpm
3. Áp lực tối đa -Max Pressure:7Mpa
Liên hệ
 Loại bơm thủy lực cánh gạt thay đổi lưu lượng với điều chỉnh trực tiếp:
Các thành phần cơ bản của bơm thủy lực áp chỉnh là các rotor, cánh gạt và các vòng cam, các canh được trang bị cho các khe rotor và sau bề mặt bên trong của vòng cam khi cánh gạt quay.
Buồng bơm được hình thành giữa các canh gạt, rotor, vòng cam và hai mặt đĩa.
Đặc điểm bơm thủy lực áp chỉnh
Lưu lượng dạng trung bình khoảng 40cc/rev
Áp lực có hai loại 70kgf và 140kgf
Đa dạng về linh kiện thay thế
Điều chỉnh được lưu lượng và áp suất trên bơm
Độ ồn thấp và giá thành rẻ.

1. Phân phối không tải -Unloading delivery:47.7~ 115.6ml/rev
2.Tốc độ vòng quay tối đa - Max speed range:1500rpm
3. Áp lực tối đa -Max Pressure:7Mpa
 
VA1 VD1 VB1 VE1 VC1 Loại bơm cánh gạt thay đổi lưu lượng với điều chỉnh trực tiếp
 
VA1 VD1 VB1 VE1 VC1 là loại bơm cánh gạt thay đổi lưu lượng và được điều chỉnh trực tiếp áp lực bằng cơ.
            1. Chúng cho phép điều chình yêu cầu thay đổi lưu lượng cần thiết. Hiệu quả là giảm mức tiêu thụ năng lượng và tăng giảm theo yêu cầu của chu kỳ hoạt động
            2. Nhóm các dạng bơm này hoàn toàn  phân phối bù áp trục thủy tĩnh, nâng cao hiệu quả tích và giảm hao mòn của các các linh kiện.
           
VD1 - Variable displacement vane pumps with direct adjuster
 
The VD1 pumps are variable displacement vane pumps with a mechanical type of pressure compensator.
            1. They allow instantaneous adjustment of the flow rate according to the circuit requirements. The consequence is that energy consumption is reduced and adequate in every phase of the cycle.
            2. The pump group is complete with hydrostatic axial compensation distribution plates that improve the volumetric efficiency and reduce wear of the components.  
VD1   -30   F   A4
 
 SERIES NUMBER
 VA1 VD1
 VB1 VE1
 VC1
   DELIVERY(ml/rev)
 REFER TO
 SPECIFICATION
   MOUNTING TYPE
 F:FLANGE
  MOUNTING TYPE
 L:FOOT
  MOUNTING TYPE
   PRESSURE ADJUSTING RANGE
 A1:8-20kgf/cm2
 A2:15-35kgf/cm2
 A3:30-70kgf/cm2
ALL rotation only variable displacement vane pumps are clockwise.
SHAFT VA1 VB1:ø12.7, VC1 VD1 VE1:ø19.05
 
Specification:
MODEL MAX.
Áp Lực kgf/cm2
DELIVERY OF UNLOADING
(L/min)
Áp lực chỉnh
RANGE(kgf/cm2)
rpm PORTS SIZE WEIGHT(kg)
1500rpm 1800rpm MIN. MAX. OUT IN DR. FLANGE TYPE
VA1-8LA VA1-8FA 70 6.7 8 A1:8-20 
A2:15-35
A3:30-70
1800 800 3/8″ 1/2″ 1/4″ 5.0
VA1-12LA VA1-12FA 10 12
VA1-15LA VA1-15FA 12.5 15
VB1-20LA VB1-20FA 70 16.7 20 3/8″ 1/2″ 1/4″ 5.0
VB1-24LA VB1-24FA 20 24
VC1-26LA VC1-26FA 70 21.7 26 3/8″ 1/2″ 1/4″ 5.0
VD1-25LA VD1-25LA 70 21 25 1/2″ 3/4″ 1/4″ 9.0
VD1-30LA VD1-30LA 25 30
VE1-35LA VE1-35LA 70 29.2 35 1/2″ 3/4″ 1/4″ 9.5
VE1-40LA VE1-40FA 33.3 40
VE1-45LA VE1-45FA 37.5 45
 
 
 
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN