Bơm bánh răng thủy lực 3CBF

Bơm bánh răng thủy lực chuyên dùng cho máy cày và xe ben, có hai loại thông dụng là loại cốt 6 then và loại cốt 21 then ren trong . Thân bằng sắt. Tốc độ vòng quay 300- 3000 rpm. Áp lực 210 bar Lưu lượng từ 43cc - 82 cc
 
4tr - 10tr
Bơm bánh răng thủy lực 3CBF chuyên dùng cho máy cày và xe ben, có hai loại thông dụng là loại cốt 6 then và loại cốt 21 then ren trong . Thân bằng sắt. Tốc độ vòng quay 300- 3000 rpm. Áp lực 210 bar Lưu lượng từ 43cc - 82 cc...
 
Model Lưu lượng l/m Áp suất bar Áp tối đa bar Tốc độ r/min Tốc độ tối đa r/min
3CPF43L03H27 43 210 300 2000 3000
3CPF51L00H27 51 210 300 2000 3000
3CPF61L00H27 61 210 300 2000 3000
3CPF82L11H27 82 210 300 2000 3000

Bơm bánh răng thủy lực 3CBF
 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN