Các phần từ điều khiển trong hệ thống thủy lực

Các phần từ điều khiển trong hệ thống thủy lực

Hệ thống điều khiển bằng thủy lực được mô tả qua sơ đồ bao gồm các cụm và phần tử chính, có chức năng sau: - Cơ cấu tạo năng lượng: bơm dầu, bộ lọc - Phần tử điều khiển: van đảo chiều … - Cơ cấu chấp hành: xilanh, động cơ dầu. .....
Định nghĩa bơm thủy lực và nguyên lý hoạt động

Định nghĩa bơm thủy lực và nguyên lý hoạt động

Bơm thủy lực thực hiện biến đổi cơ năng thành năng lượng thủy lực. Dầu thủy lực trong bể chứa được bơm hút và tải vào buồng nén. Tại đây, dầu thủy lực có áp suất( tích lũy năng lượng áp suất) được truyền tới các phần tử trong hệ thống với vai trò tạo nên các chuyển động tại cơ cấu chấp hành....
Bơm thủy lực là gì?

Bơm thủy lực là gì?

Thực hiện biến đổi cơ năng thành năng lượng thủy lực. Dầu thủy lực trong bể chứa được bơm hút và tải vào buồng nén. Tại đây, dầu thủy lực có áp suất ( tích lũy năng lượng áp suất) được truyền tới các phần tử......
Tổng quan về hệ thống thủy lực trong ngành công nghiệp

Tổng quan về hệ thống thủy lực trong ngành công nghiệp

Hệ thống thuỷ lực là dạng truyền động dùng dầu thủy lực tạo ra áp lực được sử dụng nhiều trong ngành chế tạo máy, cơ giới, hàng không, tàu thủy và các ứng dụng khác trong công nghiệp lắp ráp....